Halloween og 6-årsbok i Selbu kirke


Alle barn inviteres til Halloween -feiring. 6- åringene får sin 6-årsbok! Selbu Kirke 31. oktober.

Les mer

 

Menigheten

Halloween og 6-årsbok i Selbu kirke


Alle barn inviteres til Halloween -feiring. 6- åringene får sin 6-årsbok! Selbu Kirke 31. oktober.

Les mer

Tilbake til normalen


Velkommen til kirkene våre. En normal hverdag med økt beredskap betyr at vi kan ha gudstjenester, konserter, arrangementer og fritidsaktiviteter som vanlig.  

Les mer

 

Menigheten

Tilbake til normalen


Velkommen til kirkene våre. En normal hverdag med økt beredskap betyr at vi kan ha gudstjenester, konserter, arrangementer og fritidsaktiviteter som vanlig.  

Les mer

Høring - Nye gravplassvedtekter for Tydal


23.09.2021. Det er behov for å endre gravplassvedtektene i Tydal kommune. Tydal kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til nye vedtekter som nå legges ut på høring. Fellesrådet går inn for å oppheve de gamle forskriftene når de nye trer i k...

Les mer

 

Menigheten

Høring - Nye gravplassvedtekter for Tydal


23.09.2021. Det er behov for å endre gravplassvedtektene i Tydal kommune. Tydal kirkelige fellesråd har utarbeidet forslag til nye vedtekter som nå legges ut på høring. Fellesrådet går inn for å oppheve de gamle forskriftene når de nye trer i kraft. Høringsfristen settes til 1. november 2021. Svar på høringen kan sendes til kirken@tydal.kommune.no.

Les mer

 

Menighetsbladet Sommer 2021

Les mer

 

Menighetsmøte og årsrapport for Tydal 2020

Det blir medlemsmøte og årsrapport for 2020 i Tydal kirke den 20. juni  2021 etter gudstjenesten ca kl 12:15. Etter møtet blir det kir...

Les mer

 

Prosjektgudstjeneste 2021 av årets konfirmanter

Les mer

 

Årsrapport Selbu 2020

Menighetens årsmøte 2021 er avlyst. Årsrapporten for Selbu 2020 er tilgjengelig her.  

Les mer

Se flere artikler i arkivet