Menighetsbladet Sommer 2021


Les mer

 

Menigheten

Menighetsbladet Sommer 2021


Les mer

God sommer fra Selbu


God sommer fra staben i Selbu Menighet! Dette kan vi tilby deg i sommer:

Les mer

 

Menigheten

God sommer fra Selbu


God sommer fra staben i Selbu Menighet! Dette kan vi tilby deg i sommer:

Les mer

Åpen kirke i Selbu og Tydal


Velkommen til åpen kirke sommeren 2021

Les mer

 

Menigheten

Åpen kirke i Selbu og Tydal


Velkommen til åpen kirke sommeren 2021

Les mer

 

Menighetsmøte og årsrapport for Tydal 2020

Det blir medlemsmøte og årsrapport for 2020 i Tydal kirke den 20. juni  2021 etter gudstjenesten ca kl 12:15. Etter møtet blir det kir...

Les mer

 

Prosjektgudstjeneste 2021 av årets konfirmanter

Les mer

 

Årsrapport Selbu 2020

Menighetens årsmøte 2021 er avlyst. Årsrapporten for Selbu 2020 er tilgjengelig her.  

Les mer

 

Selbu Blomsterfond

Fondets midler dannes blant annet ved bruk av minneblanketter ved begravelser. Minstesummen økes til kr. 100,- fra og med 01.04.2021.

Les mer

Se flere artikler i arkivet