Ledig stilling som Kirketjener / gravplassarbeider


Lyst til å arbeide i kirka og på våre gravplasser? 
Sted: Selbu (Selbu kirke, Selbustrand kirke og Flora kirke) 
Jobbtype: Fast 50% stilling.
Søknadsfrist: 3.mars 2021
 

Arbeidsoppgaver:

 • Ha ansvar for at kirkene klargjøres, rengjøres og ryddes i forbindelse med kirkelige handlinger og andre arrangementer i kirkene.
 • Være tilstede og ha det praktiske ansvaret ved andre arrangementer hvor det kreves kirketjener.
 • Sørge for graving og annen tilrettelegging ved urnenedsettelser og kistebegravelser.
 • Skal medvirke til at lover og forskrifter vedrørende kirker og gravplasser blir fulgt.
 • Utføre nødvendig tilsyn og vedlikehold av tekniske anlegg, inventar, maskiner, bygninger og gravplasser, herunder plenklipping og snørydding.
 • Ta initiativ til at større vedlikeholdsoppgaver blir gjennomført i samarbeid med kirkeverge og tilbydere. 
 • Enkle administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring/kompetanse innen maskinbruk, vedlikehold og teknisk utstyr.
 • Førerkort klasse BE
 • Grunnleggende datakunnskaper.
 • Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt. 
 • Erfaring fra gravplassdrift, annet kirkelig arbeid og lokalkunnskap er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, fleksibel og løsningsorientert.  
 • Praktisk sans og blikk for detaljer, er fleksibel og nytenkende.
 • Ansvarsbevisst, yte god service, selvstendig og ha gode samarbeidsevner.
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt.


Annet:
Det er krav om medlemskap i Den norske kirke. Søkeren må identifisere seg med Den norske kirkes verdier. Kirkevergen er nærmeste overordnede. 
Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges på forespørsel. Prøvetid på 6 mnd.


Vi tilbyr:

 • En interessant stilling i et aktivt og engasjert miljø.
 • Et samarbeidsorientert arbeidsmiljø med rom for kreativitet.
 • Lønn etter gjeldende tariffbestemmelser.
 • Pensjonsordning i KLP.

 
For nærmere opplysninger, ta kontakt med Gjertrud Laukvik, Kirkeverge i Selbu 
tlf. 481 61 925 eller Ola Dalheim, Kirketjener/ gravplassarbeider i Selbu, tlf. 414 04 874.
Søknad sendes Kirkeverge i Selbu, gjertrud.laukvik@selbu.kommune.no innen 3.03.2021.

Tilbake