Kirken i Selbu og koronavirus


Kirken i Selbu og koronavirus i mai og framover

Kirken i Selbu og koronavirus i mai og framover

Besøk på kirkegården. Våren er i anmarsj og mange besøker kirkegårdene. Bruk hansker! Vi har satt ut såpedispensere ved sentralt plasserte vannposter. Benytt eget hageredskap, dette vil ikke være tilgjengelig på kirkegården. Kirkegårdsbetjeningen rengjør daglig felles berøringspunkter.

Gudstjenester 17. mai er avlyst, men sendes på FjellTV, gå inn på fjelltv.no for å se gudstjenesten. Følg med her på hjemmesida eller i Selbyggen når vi åpner igjen fra pinsehelga. 

Kirkelige handlinger som gravferd, vigsel og dåp kan gjennomføres, men med restriksjoner på 50 deltakere i Selbu Kirke og Selbustrand Kirke. 30 deltakere i Flora kapell. Gjennomføring av de kirkelige handlingene skjer gjennom en god dialog mellom prest og de involverte, og etter de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Alle øvrige aktiviteter i kirkelig regi stilles i bero inntil videre. Dette er arrangement som ungdomsklubb, barneklubb, gospelkor, konfirmantsamlinger, misjonsforening og formiddagsstund på Eldresenteret.

Kirkestua i Selbu er fortsatt stengt for besøkende, og vi ønsker at dere kontakter oss på tlf. 73816900 i våre åpningstider (mandag – torsdag kl. 10-14),
eller på e-post: kirken@selbu.kommune.no .

Dersom noen har behov for kontakt med en av våre prester, sogneprest Per Kvalvåg kontaktes på tlf. 991 54 430, eller e-post: per.kvalvaag@selbu.kommune.no eller prestevikar Hilde Kristin Guldseth kontaktes på tlf. 958 47 268, eller på e-post: hilde.guldseth@selbu.kommune.no .

 

Tilbake