Støtt spleisen!


Alle pengene som samles inn skal gå til å ferdigstille minnenlunden på Tydal kirkegård. Vi skal få på plass, gatesteiner, elvegrus, en minnestein til, nye benker, nye bed, stauder, hekker og trær.

Vi trenger hjelp til å få ferdig minnelunden. Du kan også sette inn på kontonr 4285.07.92695. Alle gaver er kjærkomne.

Tilbake