Gravstellavtale for Selbu


Gravplassene i Selbu tilbyr stell av gravsted. Ved å inngå en avtale om stell vil gravplassen plante, stelle og vanne gravstedet i henhold til avtalen.

Stell av gravstedet skjer så lenge avtalen gjelder eller til den sies opp.

Inntil nå har det vært mulig å opprette et legat for stell av gravsted hos oss, og mange har fremdeles slike legatavtaler. Denne løsningen vil gradvis avvikles i form av at ingen nye legat blir opprettet. Vi vil i stedet gå over til årlig fakturering.

For de som ønsker en lignende løsning som legatene, oppfordrer vi heller de etterlatte til å kontakte egen bank. De som allerede har legatavtaler hos oss trenger ikke å gjøre noe, men vil få et varsel om at legatet avsluttes hvis det ikke er midler igjen. Man vil da automatisk gå over til årlig fakturering. Dersom de etterlatte avslutter en stellavtale mens det fortsatt finnes midler på legatet, føres midlene over til Selbu Blomsterfond til alminnelig forskjønnelse av kirkegården..

Prisliste (fra 01.01.2023):

Vare:

Pris inkl. MVA

Sommerstell, lite plantefelt (bedplate)

880,-

Pynting 17. mai, lite plantefelt 

310,-

Høstplante, lite plantefelt

240,-

Sommerstell, plantefelt 60-89 cm

1.160,-

Pynting 17. mai, plantefelt 60-89

390,-

Høstplante, plantefelt 60-89

270,-

Sommerstell, plantefelt 90-120 cm

1.390,-

Pynting 17. mai, plantefelt 90-120 cm

440,-

Høstplante, plantefelt 90-120 cm

340,-

Krans

340,-

Blomsterbukett

360,-

Lys til jul/nyttår

150

Lys Allehelgensaften

150,-

Sommerstell starter første halvdel av juni, avhengig av været. Alminnelig vedlikehold, luking, gjødsling gjøres fortløpende i stellperioden. Prisene kan endres i avtaleperioden. 

Kontakt kirkekontoret for å inngå avtale om gravstell. Kontaktinfo står nederst på siden.
Last ned gravstellavtale her!

Tilbake