I uke 33 starter forhåndsvalget i Tydal


Med dette kunngjør vi tid og sted for valg til menighetsråd og til bispedømmeråd og Kirkemøtet i Tydal sokn. Det skal velges 6 medlemmer og 4 varamedlemmer til menighetsrådet, og sju leke medlemmer til bispedømmeråd og Kirkemøtet.

Forhåndsstemming fysisk og digitalt

Forhåndsstemming kan du gjøre digitalt fra 10. august til 6. september på kirkevalget.no.

Fysisk forhåndsstemming:
Møterom Storkleppen, Tydalsvegen 121 Dato: 16.08.2023 og 23.08.2023 Tid: KL 12:00 - 14:00
Møterom Øyfjellet, Tydalsvegen 115 Dato: 31.08.2023 Tid: KL 15:00 - 20:00

Stem fysisk på valgdagene 11. september
Møterom Øyfjellet, Tydalsvegen 115, KL 10:00 - 20:00
På valgdagen må du gå til den stemmekretsen du hører til.

Les mer om kirkevalget på kirken.no.

Tilbake