Årsfest i Selbu


Tirsdag 23.april kl. 19.00 inviterer Selbu menighet til årsfest på menighetshuset.

Bilde fra tidligere festligheter på Menighetshuset, foto: Selbu menighet

Regnskap og årsrapport for 2023 vil bli lagt fram, og dessuten vil vi også presentere en skisse for strategiarbeidet framover.

Menigheten har et høyt aktivitetsnivå der vi ønsker å komme innbyggerne i Selbu best mulig i møte, samtidig som økonomiske rammer setter en del begrensninger.

Gode prioriteringer er derfor viktig, og vi ønsker menighetens deltagelse og engasjement velkommen, når vi nå tar dette arbeidet videre.

Servering av kaffe og kaker!

Tilbake