selbukonfirmant våren 2020


Velkommen som konfirmant i Selbu menighet 2019-2020

Her kommer det litt info og viktige datoere.

WEEKEN-LEIR på Laberget (fred.30- søn 01. Sept)

Til høsten starter vi rett på med leir sammen med tydalingene. Vi skal til Laberget i Skogn. Det skjer i den andre helga etter skolestart: Fre 30- søn 01. september. Vi drar rett etter skoletid på fredag, fra parkeringsplassen på Bell. Det blir variert gruppeundervising, Jesu-film og mange spennende aktiviterter ute og inne: Samhandlingsløype, bading, klatring og padling, for å nevne noe. På gudstjenesteverkstedene øver vi inn en spennende gudstjeneste med drama, forming, dans osv. Framføres søndag før vi drar hjem.

Vi trenger foreldre/slekt til nattevakt, på gruppeundervisning og til ungdommer med særlige behov.

 

FRILUFTSDAG PÅ ÅRSØYA (Lør 14. sept kl 10-17)

Vi samler alle konfirmantene til en friluftsdag på Årsøya Lørdag kl 10-17. Det blir undervisningsstasjoner ute i terrenget, og en god pause der vi griller og hygger oss sammen. På denne dagen trengs hjelp fra mange foreldre. Ta med varmt friluftstøy og sko tilpasset været.

 

PRESENTASJONSGUDSTJENESTE 

Konfirmantene presenteres i Selbu kirke søndag 15. September kl. 11.00, og i Selbustrand kirke søndag 29. September kl. 11.00. De som er forhindret til å komme der de "hører til", kan velge den andre søndagen dersom foreldrene varsler på forhånd. 

 

UNDERVISNINGSSAMLINGER

Onsdager kl 15-17 om høsten

 

KIRKEVANDRING (ond. 30.okt)

Det blir kirkevandring for alle selbukonfirmantene Onsdag 30. oktober. Vi blir kjent med Selbukirka, dens bruk og historie.

 

GAMMELDANSKURS

En ettermiddag på våren kommer Selbu gammeldanslag sammen med trekkspillklubben og holder kurs i gammeldans. Artig

 

BIBELSHOW

En kveld på nyåret kommer et omreisende ungdomsteam og har et flott opplegg i Selbu menighetshus for alle konfirmantene i Neadalen, med undervisning og rockekonsert.

 

LYSMESSE (søn 8. Des. kl 18.00)

Konfirmantene framfører sin før juls-gudstjeneste med en mengde stearinlys og prosesjoner søndag 8. desember kl. 18.00. Stemningsfullt og hellig.

 

INNSAMLINGSAKSJON

Før påske, man 8. eller tirs 9. april, går konfirmantene og samler inn en gave ifb. med kirkens fasteaksjon. Noen vil ha behov for bilskyss. Konkurranse mellom alle konfirmant-grupper i Nidaros om best resultat.

 

FADDERBARNET

Konfirmantene har et "fadderbarn" i Sør-Amerika (Zulufadder), som de støtter med ofring og andre tiltak gjennom året.

 

PILEGRIMSVANDRING (lør 19.Okt)

Lørdag 19. oktober går vi pilegrimsvandring fra Baro til Granby gård, der det blir et opplegg i pilgrimssenteret. Nærmere beskjed kommer.

 

PROSJEKTGUDSTJENESTE (tor 7. mai)

3-4 ganger etter jul arbeider konfirmantene med å lage "prosjektgudstjeneste". Den er et høydepunkt, der vi forventer at ingen har fravær. Den er nemlig selve eksamensdagen, "overhøringen". Gudstjenesten skaper vi sammen, etter evne og interesser. Dans, drama, sang, musikk, lesing, databilder og klokkeringing..? Under framføringen som er torsdag 7. mai er det viktig å få mange venner og slektninger til å møte opp, for hvis applausen ikke er bra nok etterpå, kan hele gjengen bli attvendt...

 

VÆRE EN DEL AV KIRKEN

I konfirmantopplegget inngår noen gudstjenester der alle bidrar (lysmesse osv.). Utenom dette skaldu bidra aktivt i èn gudstjeneste til. Dessuten skal du være tilstede på to, hvor du ikke har annen oppgave enn å være med i det som foregår, og fyller ut et ark som du får undertegnet av de ansatte. Du skal også bidra èn gang i en annen menighetsaktivitet, som f.eks. LysVåken, Halloween, Barneklubben, eldrefest, musikkandakt e.l. Dere blir fordelt etter ønske.

 

UNGDOMSKLUBB

Hver onsdag er det ungdomsklubb i menighetshuset, hvor vi tilbyr spill, dagens ferskis (mat) og snacks i klubben, som ledes av Lisbeth. Fint sted å henge. Følg gjerne undomsklubben på FB, der blir det oppdatert fortløpende.

 

LEDERTRENING  

Etter konfirmasjonen kan du melde deg som ungdomsleder! Dette er lærerikt, sosialt, givende og morsomt. Du deltar på kurs, og blir etterpå med som ungdomsleder på leir og andre arrangementer vi har med barn og ungdom. Du er et flott forbilde for de yngre, og et friskt bidrag i menigheten! Lisbeth er ansvarlig, så meld deg!

 

OPPLIGATORISK OPPMØTE

I utgangspungtet er alle samlinger obligatoriske dersom man velger å være konfirmant. Vi forventer at dette ene året får konfirmasjonssamlingene førsteprioritert. Sykom og annet nødvendige fravær må meldes av foreldrene - i god tid hvis mulig. Vi ber innstendig om dette! Alt fravær må tas igjen med ekstra timer eller - oppgaver. Ingen som vil bli konfirmert, kan være borte fra "eksamen", altså prosjektgudstjenesten torsdag 7. mai.

 

SPESIELLE BEHOV?

Dersom du har spesielle behov, er det fint om du eller foreldrene snakker med oss om dette tidligs mulig før leiren.

 

IKKE DØPT?
Alle som skal konfirmeres, må være døpt før selve konfirmasjonsdagen. Er du ikke døpt, kan du få voksendåp i løpet av konfirmasjonstiden,  i en gudstjeneste eller helt privat etter hva du ønsker. Snakk gjerne med oss dersom du har spørsmål om dette.

 

KONFIRMASJONSDAGEN

Selve toppunktet i konfirmasjonstiden er konfirmasjonsgudstjenesten der du blir nedt for. Når du kommer opp kirkegulvet, er vandringen gjennom konfirmantåret fullført...

 

EGENANDEL

Egenandel for konfirmantåret er kr 1200,-. Vennligst vent med å betale til dere får giro. Ta kontakt dersom noen har problemer med summen, så kan det ordnes diskret.

 

PÅMELDING

Påmelding gjøres på internett: www.selbumenighet.no Der er det plass for å fylle ut spesielle behov og ønsker, hva foreldrene kan bida med osv. Viktig at det oppgis minst èn operativ epostadresse. 

 

INFO-MØTE FØR SOMMEREN

VIKTIG: Det blir info møte i Selbu menighteshus TIRSDAG 4. Juni kl 18.00 for ungdommer og foresatte, med orientering om konfirmantåret, med særlig vekt på leiren. Også de som er usikkre på om de vil konfimeres i kirken, er hjertelig velkommen.

 

Følgende konfirmasjonsdatoer er:

Lørdag 23.05.2020 Flora kapell

Søndag 24.05.2020 Selbu kirke  (Vikvarvet og Øverbygda)

Lørdag 30.05.2020 Selbustrand kirke

Søndag 31.05.2020 Selbu kirke  (Mebond og Innbygda)

 

Det blir egen FB gruppe for konfirmanter og foresatte, der blir det lagt ut info fortløpende. 

Gruppen heter -->  Konfirmantåret 2019-2020 Selbu og Tydal

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake