kirkevalg 2019


HVEM SKAL STYRE KIRKEN VÅR?

KIRKEVALG 2019

Den 9. september er det valg på nytt menighetsråd.

 

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. gudstjeneste, musikk, barne- og ungdomsarbeid, misjon samt jus og økonomiforvaltning.

 

Her er noen eksempler på menighetens ansvarsområder:

Trosopplæring blant døpte mellom 0-18 år.

Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)

Gudstjenester

Kirkemusikk

Ofringer

Utleie av kirken

Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop

Samarbeid med frivillige

Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Selbu Sokn har et sokn, og menighetsrådets medlemmer er også fellesrådets medlemmer. Fellesrådet tar seg av de administrative og økonomiske oppgavene på vegne av soknet, og de oppretter og legger ned stillinger. Møtene i menighetsråd og fellesråd er slått sammen.

 

Selbu Menighetsråd har fra neste kirkevalg 6 medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn, og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. Menighetsråd/ fellesråd møtes ca. 10 ganger i året. Medlemmene velges for fire år.

 

Ti gode grunner til å være med i Menighetsrådet:

1.      Du bidrar til å holde lokalkirken levende

2.      Du blir en del av et kristent fellesskap

3.      Du gjør en viktig jobb for fellesskapet

4.      Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge

5.      Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken

6.      Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt

7.      Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke

8.      Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt

9.      Du får en nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger

10.  Du kan oppdage nye sider ved deg selv

 

 

 

Tilbake