Gudstjeneste 50 års-konfirmanter og konfirmantpresentasjon


Søndag 23.09.2018 kl. 11:00 i i Tydal kirke

Prest: Per Kvalvaag

Første lesetekst: 1 Kong 8,41-43

Andre lesetekst: Rom 15,25-33

Prekentekst: Matt 8,5-13

Offer til menighetens arbeid

Velkommen!

 

 

Tilbake