Gravplassene i Tydal


I forbindelse med å skaffe oversikt over alle festere på Tydal og Stugudal kirkegård, blir det i løpet av august satt ut merkepinner på graver hvor vi pr i dag mangler festere.

 

Du kan søke på gravplassene etter gravlagte fra denne adressen: http://www.ecclesia.no/public/user_tydal

Da får du også bilde av gravminne samt kart over hvor dette ligger på gravplassen.

Her er oversiktskartene for gravplassene:

Tydal kirkegård

Stugudal kirkegård.

Dersom du finner en merkepinne på graven du steller, bør du ta kontakt med kirkekontoret. Oppslag om dette står ved inngangen til kirkegården.

 

Hilde R. Kirkvold
kirkeverge
Tydalsvegen 121
7590 Tydal
Tlf. 73 81 59 00  (sentralbord)
Tlf. 489 95 509   (mobil)
www.tydalmenighet.no
Kirken@tydal.kommune.no

Tilbake