Festeavgift


Festeavgift

Det er mulig å feste en grav ved siden av en grav som tas i bruk for gravlegging. På denne måten kan en sette av en grav som senere kan tas i bruk av ektefelle eller andre med tilknytning til den gravlagte. For det festede gravstedet betales da festeavgift fra første dag. Det er samme festeavgift for festede graver og graver utover friperioden på 20 år.

 Festeavgift kreves inn etter en friperiode på 20 år, dvs at alle som gravlegges i sin hjemkommune har rett til en frigrav (gratis) grav i 20 år. festeavgift ble økt til kr 200,- fra 01.01.2018 ,men en inngrevinsperiode på 5 år.

I Selbu er det tradisjon for å ta vare på gravminnene lenge, noe som medfører at det er mange gamle gravminner på kirkegårdene. På Selbustrand kirkegård har vi nettopp vigslet en utvidelse av kirkegården, og på Selbu kirkegård er arbeidet med utvidelse av kirkegården godt i gang.

Det er ikke dermed sagt at gravminne/ gravsteinen må slettes. Er det flere navn på et gravminne/ gravstein så er gjerne flere graver knyttet sammen. En trenger ikke beholde alle gravstedene, kun det gravstedet som gravminne/ gravsteinen står på. Da betales festeavgift kun for ett gravsted, og man frigjør samtidig plass for gjenbruk av gravsteder. Inntektene fra festeavgift vil da reduseres. Inntektene fra festeavgiften går til drift av kirkegårdene.

 

 

 

.Ta gjerne kontakt om det er noe du lurer på.

 

 

 

 

Tilbake