Smitteverntiltak og antall deltakere i kirkene


Selbu Sokn følger de gjeldende nasjonale smittevernstiltakene. 

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke har flere nye tiltak som berører Selbu Sokn.

Blant annet er det nå tillatt med maks 50 deltakere i kirken, fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, ref. regjeringens definisjon.

Vi har avlyst flere arrangementer i november. Samtidig jobber vi med å finne gode digitale løsninger, spesielt rettet mot barn og ungdom.

Det er krevende å stramme inn igjen nå når alle forsøker å planlegge godt framover mot jul. Men vi trenger alle med på laget for at vi sammen kan bidra til å slå ned smitten igjen så raskt som mulig.

Selbu Sokn er samfunnskritisk virksomhet, og det er viktig at normal drift opprettholdes.

Våre ansatte jobber som normalt fra våre kontorer på Kirkestua eller fra hjemmekontor, og kan som vanlig kontaktes på telefon eller epost.

 

 

Tilbake