Gravferd


Begravelsen er den siste handlingen som fellesskapet gjør for et menneske. Gravferden er en viktig hendelse i familien og vennekretsen, der tar vi farvel med den som er død. Vi takker for livet som har vært og overlater den døde i Gud sine hender.