Kontaktinformasjon


Selbu kirkelige fellesråd og Tydal kirkelige fellesråd

 

Selbu sokn

Adresse: Gjelbakken 14, 7580 Selbu - se kart
Telefon: 73 81 69 00
Epost: kirken@selbu.kommune.no

Tydal sokn

Adresse: Tydalsveien 121, 7590 Tydal - se kart
Telefon: 73 81 59 00
Epost: kirken@tydal.kommune.no

Ansatte Selbu

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Ola Dalheim

+4741404874

Send e-post

Organist

Jovna Zakharias Dunfjell

+4745730967

Send e-post

Menighetsrådsleder

Anne Grete Kirkvold Flakne

95081456

Send e-post

Sekretær/kirketjener/menighetsarbeider diakoni

Johanne Storflor Hammer

73 81 69 00

95006634

Send e-post

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Haldor Hoem

+4791889248

Send e-post

Sokneprest

Per Kvalvaag

99154430

99154430

Send e-post

Kirkeverge / daglig leder

Kjersti Stamnes Reinsborg

48216500

Send e-post

Menighetsarbeider i Trosopplæring

Lisbeth Sørflakne

73 81 69 00

918 21 804

Send e-post

Ansatte Tydal

Menighetsrådsleder

Lars Græsli

99162169

Send e-post

Organist

Gaute Kirkvold

94430779

Send e-post

kirkeverge/daglig leder

Hilde R. Kirkvold

73815900

48995509

Send e-post

Sokneprest

Per Kvalvaag

99154430

99154430

Send e-post

kirketjener/kirkegårdsarbeider

Anita Sånnevall Rolseth

41311761

Send e-post

Menighetsarbeider i Trosopplæring

Lisbeth Sørflakne

73 81 69 00

918 21 804

Send e-post